• آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ( ۱۲:۴۴ )
ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال )
1 8 آجدار A2 کارخانه روهینا دزفول کیلوگرم 26,200 ریال
2 10 آجدار A2 کارخانه روهینا دزفول کیلوگرم 26,000 ریال
3 12 آجدار A3 کارخانه روهینا دزفول کیلوگرم 25,300 ریال
4 14 آجدار A3 کارخانه روهینا دزفول کیلوگرم 25,100 ریال
5 16 آجدار A3 کارخانه روهینا دزفول کیلوگرم 25,100 ریال
6 18 آجدار A3 کارخانه روهینا دزفول کیلوگرم 25,100 ریال
7 20 آجدار A3 کارخانه روهینا دزفول کیلوگرم 25,100 ریال
8 22 آجدار A3 کارخانه روهینا دزفول کیلوگرم 25,100 ریال
9 25 آجدار A3 کارخانه روهینا دزفول کیلوگرم 25,100 ریال
10 28 آجدار A3 کارخانه روهینا دزفول کیلوگرم 25,100 ریال
باما تماس بگیرید 6 055 077 0912