• آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ( ۱۱:۳۲ )
ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال )
1 10 آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 0 ریال
2 12 آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 45,000 ریال
3 14 آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 0 ریال
4 16 آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 44,000 ریال
5 18 آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 44,000 ریال
6 20 آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 44,000 ریال
7 22 آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 44,000 ریال
8 25 آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 44,000 ریال
باما تماس بگیرید 6 055 077 0912