• آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ( ۱۳:۲۴ )
ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال )
1 8 آجدار A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 46,500 ریال
2 8 آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 0 ریال
3 10 آجدار A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 46,200 ریال
4 10 آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 0 ریال
5 12 آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 46,200 ریال
6 14 آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 45,300 ریال
7 16 آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 45,300 ریال
8 18 آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 23,000 ریال
9 20 آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 45,300 ریال
10 22 آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 45,300 ریال
باما تماس بگیرید 6 055 077 0912