• آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ( ۱۱:۳۵ )
ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال )
1 8 آجدار A2 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 48,000 ریال
2 10 آجدار A2 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 47,800 ریال
3 12 آجدار A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 47,300 ریال
4 14 آجدار A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 47,300 ریال
5 16 آجدار A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 47,300 ریال
6 18 آجدار A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 47,300 ریال
7 20 آجدار A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 47,300 ریال
8 22 آجدار A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 47,300 ریال
9 25 آجدار A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 47,300 ریال
باما تماس بگیرید 6 055 077 0912