• آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ( ۱۳:۰۲ )
ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال )
1 10 آجدار A3 کارخانه میانه (فولاد آذربایجان) کیلوگرم ثابت ریال
2 12 آجدار A3 کارخانه میانه (فولاد آذربایجان) کیلوگرم ثابت ریال
3 14 آجدار A3 کارخانه میانه (فولاد آذربایجان) کیلوگرم ثابت 20,850 ریال
4 16 آجدار A3 کارخانه میانه (فولاد آذربایجان) کیلوگرم ثابت 20,850 ریال
5 18 آجدار A3 کارخانه میانه (فولاد آذربایجان) کیلوگرم ثابت 20,850 ریال
6 20 آجدار A3 کارخانه میانه (فولاد آذربایجان) کیلوگرم ثابت 20,850 ریال
7 22 آجدار A3 کارخانه میانه (فولاد آذربایجان) کیلوگرم ثابت 20,850 ریال
8 25 آجدار A3 کارخانه میانه (فولاد آذربایجان) کیلوگرم ثابت 20,850 ریال
9 28 آجدار A3 کارخانه میانه (فولاد آذربایجان) کیلوگرم ثابت 20,850 ریال
10 32 آجدار A3 کارخانه میانه (فولاد آذربایجان) کیلوگرم ثابت 20,850 ریال
باما تماس بگیرید 6 055 077 0912