• آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ( ۱۱:۵۰ )
ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال )
1 12 آجدار A3 کارخانه نیک صدرا توس مشهد کیلوگرم 46,000 ریال
2 14 آجدار A3 کارخانه نیک صدرا توس مشهد کیلوگرم 45,000 ریال
3 16 آجدار A3 کارخانه نیک صدرا توس مشهد کیلوگرم 45,000 ریال
4 18 آجدار A3 کارخانه نیک صدرا توس مشهد کیلوگرم 0 ریال
5 20 آجدار A3 کارخانه نیک صدرا توس مشهد کیلوگرم 0 ریال
6 22 آجدار A3 کارخانه نیک صدرا توس مشهد کیلوگرم 0 ریال
7 25 آجدار A3 کارخانه نیک صدرا توس مشهد کیلوگرم 0 ریال
8 28 آجدار A3 کارخانه نیک صدرا توس مشهد کیلوگرم 0 ریال
9 32 آجدار A3 کارخانه نیک صدرا توس مشهد کیلوگرم 0 ریال
باما تماس بگیرید 6 055 077 0912