• آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ ( ۸:۴۷ )
ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال )
1 8 آجدار A2 کارخانه فولاد هیربد کیلوگرم ثابت ریال
2 10 آجدار A2 کارخانه فولاد هیربد کیلوگرم ثابت ریال
3 12 آجدار A3 کارخانه فولاد هیربد کیلوگرم ثابت ریال
4 14 آجدار A3 کارخانه فولاد هیربد کیلوگرم ثابت ریال
5 16 آجدار A3 کارخانه فولاد هیربد کیلوگرم ثابت ریال
6 18 آجدار A3 کارخانه فولاد هیربد کیلوگرم ثابت ریال
7 20 آجدار A3 کارخانه فولاد هیربد کیلوگرم ثابت ریال
8 22 آجدار A3 کارخانه فولاد هیربد کیلوگرم ثابت ریال
9 25 آجدار A4 کارخانه فولاد هیربد کیلوگرم ثابت ریال
10 25 آجدار A3 کارخانه فولاد هیربد کیلوگرم ثابت ریال
باما تماس بگیرید 6 055 077 0912