• آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ( ۱۲:۵۵ )
ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال )
1 8 آجدار A2 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم 46,500 ریال
2 10 آجدار A2 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم 46,200 ریال
3 12 آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم 46,000 ریال
4 14 آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم 46,000 ریال
5 16 آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم 46,000 ریال
6 18 آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم 46,000 ریال
7 20 آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم 46,000 ریال
8 22 آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم 46,000 ریال
9 25 آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم 23,000 ریال
10 28 آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم 23,000 ریال
باما تماس بگیرید 6 055 077 0912