• آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ( ۱۳:۴۲ )
ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال )
1 10 آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ثابت 23,700 ریال
2 12 آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم 23,800 ریال
3 14 آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ثابت 23,500 ریال
4 16 آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ثابت 23,500 ریال
5 18 آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ثابت ریال
6 20 آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ثابت ریال
7 22 آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ثابت ریال
باما تماس بگیرید 6 055 077 0912