• آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ( ۱۰:۰۵ )
ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال )
1 12 آجدار A3 کارخانه یزد (احرامیان) کیلوگرم ثابت ریال
2 16 آجدار A3 کارخانه یزد (احرامیان) کیلوگرم ثابت ریال
3 18 آجدار A3 کارخانه یزد (احرامیان) کیلوگرم ثابت ریال
4 20 آجدار A3 کارخانه یزد (احرامیان) کیلوگرم ثابت ریال
5 22 آجدار A3 کارخانه یزد (احرامیان) کیلوگرم ثابت ریال
6 25 آجدار A3 کارخانه یزد (احرامیان) کیلوگرم ثابت ریال
باما تماس بگیرید 6 055 077 0912