قزوین

آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ( ۱۲:۳۷ )
8 44,700 ریال A2
10 42,700 ریال A2
12 42,700 ریال A2

ظفر بناب

آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ( ۱۱:۳۵ )
8 48,000 ریال A2
10 47,800 ریال A2
12 47,300 ریال A3
14 47,300 ریال A3
16 47,300 ریال A3
18 47,300 ریال A3
20 47,300 ریال A3
22 47,300 ریال A3
25 47,300 ریال A3

پرشین فولاد

آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ( ۱۲:۳۵ )
10 0 ریال A3
12 0 ریال A3
16 44,500 ریال A3
18 44,500 ریال A3
20 44,500 ریال A3
22 44,500 ریال A3
25 44,500 ریال A3

سیرجان

آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ ( ۱۰:۳۰ )
10 52,100 ریال A3
12 51,600 ریال A3
14 51,100 ریال A3
16 51,100 ریال A3
18 51,100 ریال A3
20 51,100 ریال A3

حسن رود گیلان

آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ( ۱۲:۳۱ )
8 46,500 ریال A2
10 44,500 ریال A2
12 44,500 ریال A2
14 44,500 ریال A2
16 44,500 ریال A3
18 44,500 ریال A3

آناهیتا گیلان

آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ( ۱۱:۳۰ )
8 48,200 ریال A2
10 47,700 ریال A2
12 47,200 ریال A3
14 47,200 ریال A3
16 47,200 ریال A3
18 47,200 ریال A3
20 47,200 ریال A3
22 47,200 ریال A3
25 47,200 ریال A3
28 47,200 ریال A3

آخرین اخبار فولاد

باما تماس بگیرید 6 055 077 0912